Rundkorn

Rundkorn 0-4   mm
Rundkorn 0-7   mm
Rundkorn 0-16 mm
Rundkorn 0-32 mm

Riesel

gewaschener Riesel 4-8     mm
gewaschener Riesel 8-16   mm
gewaschener Riesel 16-32 mm
gewaschener Riesel 32/x   mm

Grädermaterial / Kantkorn

Grädermaterial 0-16 mm
Grädermaterial 0-32 mm
Grädermaterial 0-63 mm

Splitt

Splitt 2-4 mm
Splitt 4-8 mm

Kabelsand